Subsidie

DINS Safety Training ondersteunt en adviseert u in de volgende sectoren:

Veiligheid en kwaliteit: 

Het opzetten van VCA-, VCU- en ISO-sytemen, waarbij wij voor u de praktijk van de implementatie kunnen verzorgen zoals het uitvoeren van werkplekinspecties, toolboxen (ook op projectlocaties) alsmede het uitvoeren van interne audits. Projectmatig kunt u ook een beroep op DINS Safety Training doen, bijvoorbeeld op momenten van grotere projecten (voorbereiding en uitvoering) of onderhoudsstops.

Personeel en organisatie: 

Aandachtspunten hierbij zijn werving en selectie van medewerkers en de begeleiding van uw onderneming in geval van personeelsconflicten en ontslagbegeleiding. Projectmatig kunt u ook een beroep doen op DINS Safety Training, bijvoorbeeld in geval van organisatiediagnose of begeleiding van organisatieveranderingen.

 

subsidie
footer