Adembescherming onafhankelijk (Herhaling)
Doelgroep

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein gebruik moeten kunnen maken van omgevingslucht onafhankelijke adembescherming met een ademautomaat bij een zuurstof percentage tussen 19,0 en 21,0 vol%. Dit geldt voor zowel het ademlucht toestel als voor luchtnetsystemen (vast en mobiel). Ingangseisen om deel te nemen aan deze cursus / examen, zie: https://www.vcainfra.nl/content/wp-content/uploads/OA-Specificatieblad-versie-2.0-juni-2016.pdf

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theorie- en praktijklessen. Tijdens deze lessen worden volgende onderwerpen behandeld: • Gevaren van besloten ruimtes • Werken in besloten ruimtes • Het om- en afhangen van een persluchttoestel • Het gebruik van een overdruktoestel • Praktisch oefenen van werksituaties met ademluchtapparatuur. • Werken met leeflucht

Duur

1 dag

Plaats

In overleg

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Werken met onafhankelijke Ademlucht" van DINS Safety Training.

Kosten

€ 239,50 excl. DINS examenkosten p.p. € 29,50. Incl. lunch/koffie/thee. Kosten zijn exclusief BTW.

DINS Opleidingen
Inschrijven
footer