Adembescherming onafhankelijk (Basis)
Doelgroep

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein gebruik moeten kunnen maken van omgevingslucht onafhankelijke adembescherming met een ademautomaat bij een zuurstof percentage tussen 19,0 en 21,0 vol%. Dit geldt voor zowel het ademlucht toestel als voor luchtnetsystemen (vast en mobiel). Ingangseisen om deel te nemen aan deze cursus / examen, zie: https://www.vcainfra.nl/content/wp-content/uploads/OA-Specificatieblad-versie-2.0-juni-2016.pdf

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theorie- en praktijklessen. Tijdens deze lessen worden volgende onderwerpen behandeld: • Gevaren van besloten ruimtes • Werken in besloten ruimtes • Het om- en afhangen van een persluchttoestel • Het gebruik van een overdruktoestel • Praktisch oefenen van werksituaties met ademluchtapparatuur. • Werken met leeflucht

Duur

2 dagen

Plaats

Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Werken met onafhankelijke Ademlucht" van DINS Safety Training

Kosten

Op aanvraag

DINS Opleidingen
Inschrijven

Cursus dagen
Op aanvraag (DINS Safety Training Terneuzen)
footer