Bedrijfshulpverlening BHV Basis NIBHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden.

Inhoud cursus

De opleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit: Eerste Hulp 1. Niet-spoedeisende Eerste Hulp: • uitwendige wonden, • oogletsels, • kneuzingen en verstuikingen, • botbreuken, • ontwrichtingen • wervelletsels • brandwonden. 2. Spoedeisende Eerste Hulp • reanimeren • gebruik van de AED • verslikking •shock •anginapectoris •hartinfarct • beroerte • epilepsie • suikerziekte •hersenschudding. 3 Brandbestrijding en Ontruiming Praktijk: blussen van een beginnende brand. Theorie: • hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. •welke wijze en met welke middelen kan een brand worden geblust • gevaren bij het blussen. • samenwerking met externe hulpverleningsdiensten •welke informatie bij de melding van een incident? • hoe alarmering •rol van de BHV’er bij een ontruiming •wat staat er in een ontruimingsplan

Duur

2 dagen

Plaats

Terneuzen of Breskens

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie examen en een praktijkexamen voor beide onderdelen t.w.: Eerste Hulp en Brandbestrijding en Ontruiming. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat Bedrijfshulpverlener NIBHV

Kosten

€ 297,50 p.p. exclusief 21% BTW, Inclusief cursusboek van de NIBHV, lunch/koffie/thee

BHV/EHBO
Inschrijven

Cursus dagen
2019-10-23 en 2019-10-30 okt (DINS Safety Training Breskens)2019-11-05 en 2019-11-12 nov (DINS Safety Training Terneuzen)
footer