ADR Basis (N01(3))
Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen als stukgoed gaan vervoeren. Tijdens deze cursus leren de deelnemers de wettelijke regels, hoe deze toe te passen en welke preventieve maatregelen in acht moeten worden genomen bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen. Het ADR-certificaat Basis is verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen als stukgoed vervoeren en na het behalen ervan wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg te mogen vervoeren.

Inhoud cursus

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte: Theorie: Wettelijke voorschriften Eigenschappen van gevaarlijke stoffen Gevarenklassen van stoffen Eisen aan voertuigen en uitrusting Regels voor het vervoer, laden en lossen Documenten bij het vervoer Persoonlijke beschermingsmiddelen Praktijk: Maatregelen bij een ongeval/incident Eerste hulp

Duur

2 dagen.

Plaats

In overleg

Examen

Het examen wordt door CCV afgenomen en volgt zo snel mogelijk na de cursus. Het examen mag pas worden gedaan als alle lessen zijn gevolgd. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Op aanvraag. CCV is mogelijk: 14 waarde uren kosten hiervoor € 24,95 p.p. exclusief 21% BTW

DINS Opleidingen
Inschrijven

Cursus dagen
Op aanvraag (DINS Safety Training Terneuzen)
footer